Solarne celice napajajo reklamno tablo

Sončne celice napajajo osvetlitev v LED reklamni tabli, ki v 10 urah porabi okoli 600Wh energije.

Solarne celice za napajanje LED solarne table, smo uporabili tudi sami. Gre za reklamno tablo nad našo trgovino v Ljubljani, na Brnčičevi 29.

Za solarni sistem smo uporabili 2 solarna panela, vsakega z močjo 235W. Namestili smo ju na pročelje naše trgovine, pod naklonskim kotom 35%.

Za boljši izkoristek, zlasti v dnevih, ko je sonca manj na razpolago, smo uporabili MPPT solarni regulator 20A.

Elektrika se hrani v 2 akumulatorjih VARTA AGM 260Ah, ki sta med seboj povezana v 24V sistem. Na razpolago imamo torej 3.120Wh, če računamo, da bomo akumulatorje praznili do 50%.

LED reklamna tabla deluje 10 ur na dan, kar znese okoli 600Wh porabe. Baterije zagotavljajo torej nemoteno delovanje celih 5 dni, tudi v primeru slabega vremena. Avtonomija sistema je relativno velika.

Solarni moduli žal niso instalirani v najbolj primerni poziciji, ker te pač ni na razpolago. Zato tudi ne vemo, kolikšen bo dejanski izkoristek solarnih modulov. Pri optimalnih pogojih bi 470W solarni sistem dajal poprečno dnevno 1.320Wh.

Meritve bodo pokazale, kakšen je dejanski izkoristek solarnih modulov.

Solarne celice napajajo reklamno tabloSolarne celice napajajo reklamno tablo

Obdobje izvedbe projekta: avgust 2012

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »