Mikro sončna elektrarna 2,7kW na Muljavi

Mikro sončna elektrarna za lastno rabo ima nameščenih 10 solarnih modulov, ki dnevno proizvedejo 8,1kWh elektrike.

Sončno elektrarno moči 2,7kW je investitor namenil lastni oskrbi z elektriko iz sončnih celic.

10 solarnih modulov bo poprečno dnevno proizvedlo 8,1kWh elektrike.

Ko bo potreba po elektriki večja od proizvedene solarne elektrike, se bo manjko avtomatično črpal iz omrežja. Električni porabniki bodo ponovno pričeli črpati energijo iz akumulatorjev in sončnih celic, ko bodo le-te nudile zadosti elektrike.

Kompleksno upravljanje solarnega sistema omogoča Hibridni razsmernik INFINI, ki je cenovno zelo sprejemljiv in tudi enostaven za montažo.

Povezava hibridnega razsmernika z omrežjem, omogoča uporabniku stalen pregled nad stanjem sistema ter proizvedeno elektriko iz sončnih celic.

Predvidevamo, da je proizvodnja solarne elektrike za lastne potrebe nova, sodobna tendenca v uporabi solarnih sistemov.

Ta se bo še okrepila z podražitvami električne energije in na drugi strani z nizkimi obrestmi v bankah.

Zniževanje subvencij za elektriko iz sončnih elektrarn, bo marsikoga prepričalo, da je bolj racionalna naložba v mikro sončno elektrarno za lastne potrebe.

 

Mikro sončna elektrarna 2,7kW na MuljaviMikro sončna elektrarna 2,7kW na Muljavi

Obdobje izvedbe projekta: september 2012

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »