Zadnji projekti

Sončne celice proizvajajo elektriko iz sonca. Solarni moduli so med seboj povezane sončne celice. Solarni sistemi kot male sončne elektrarne.

Razlago teh pojmov in še marsikaj o samostojnih solarnih sistemih in uporabi elektrike, ki jo proizvajajo sončne celice, lahko najdete na naši spletni strani.

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo solarnega sistema pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Fotovoltaika

Sončna energija postaja ena od pomembnejših virov električne energije. Energija sonca je praktično neizčrpna. Fotovoltaika je veda, ki obravnava pretvorbo svetlobo iz sončne energije v elektriko. Elektrika iz sonca se pridobiva v sončnih celicah. Fotovoltaika ne zajema uporabo sončne toplotne energije. Celotna solarna tehnika pri izkoriščanju sončne energije za pridobivanje solarne elektrike, je zajeta v pojmu fotovoltaika. PV je skrajšana oznaka za fotovoltaiko.

Za lažje razumevanje fotovoltaičnih sistemov smo pripravili primere osnovnih izračunov posameznih elementov solarnih sistemov. Fotovoltaika - izračun boste našli na naši spletni strani s sončno energijo.

>VSTOPITE v SPLETNO TRGOVINO S SONČNO ENERGIJO<

Sončne celice

Sončne celice za elektriko pretvarjajo svetlobno sončno energijo. Sončna celica deluje tudi v slabem vremenu in pozimi, le da je takrat pridobljena elektrika iz sonca skromnejša kot v lepem vremenu. Celice sončne so izdelane v različnih tehnologijah. Najbolj uporabljane so monokristalne sončne celice in polikristalne sončne celice. V zadnjem času so v velikem vzponu amorfne sončne celice. Cena sončnih celic zaradi velike proizvodnje in konkurence vztrajno pada, kar kaže tudi cenik sončnih celic v naši spletni trgovini s sončno energijo.

Solarni moduli

Sončna celica ima le 0,5V napetosti, zato so sončne celice med seboj povezane v solarne module. Solarni moduli so zaradi trdnosti v aluminijastih okvirih in na prednji strani zaščiteni z posebno vrsto stekla, ki zagotavlja zaščito pred atmosferskimi vplivi. V solarnem panelu je navadno med seboj povezanih 36 ali 72 sončnih celic. Solarni moduli proizvajajo enosmeren tok. Nominalna napetost solarnih modulov je 12V ali 24V. Solarni moduli se lahko med seboj vežejo. Na ta način lahko povečujemo napetost ali moč solarnih modulov.

Solarni sistemi

Za nemoteno pridobivanje solarne elektrike pa potrebujemo poleg solarnih modulov še vrsto drugih elementov, ki skupaj sestavljajo solarne sisteme za elektriko. Solarni sistem je lahko povezan z javnim omrežjem. Takšnim solarnim sistemom pravimo sončne elektrarne. V času, ko sončne celice proizvajajo višek elektrike, elektriko oddajajo v omrežje in ga po potrebi od tam tudi jemljejo. Cena solarnega sistema - sončne elektrarne je sprejemljiva tudi zaradi subvencij države.

Cena in cenik solarni sistem na Spletni strani s sončno energijo.

Samostojni solarni sistemi za elektriko

Elektrika iz sonca, ki jo tvorijo celice sončne v solarnih sistemih,se lahko proizvaja tudi le za lastne potrebe. V tem primeru solarni sistem ni vezan na javno omrežje. Ker pa elektriko iz sonca rabimo tudi takrat ko sončne celice ne proizvajajo elektrike ali pa jo proizvajajo premalo,je solarni sistem zasnovan tako,da elektriko iz sonca shranjujejo v solarnih akumulatorjih. Te solarne sisteme imenujemo otočni ali samostojni solarni sistemi. Solarni sistemi so zasnovani na enosmerni napetosti in napajajo porabnike z enosmerno napetostjo. Z uporabo razsmernika pa je mogoče tudi delovanje porabnikov z izmenično napetostjo,ki jih navadno uporabljamo v gospodinjstvih.

Prikaz samostojnega solarnega sistema

 

Vetrna energija

Čeprav Slovenija na splošno nima zelo ugodnih pogojev za izrabo vetrne energije,so posamezne regije in mikro lokacije izzvzete. Vetrne generatorje lahko uporabljamo za proizvodnjo elektrike na kopnem. Tudi v navtiki so se vetrnice za elektriko že uveljavile. Posebnega pomena je vetrna energija pri izgradnjah hibridnih sistemov, kjer sta združena izraba sončne energije in vetrnice za pridobivanje energije. Oba vira obnovljive energije se med seboj dopolnjujeta.

Ponudbo Air Breeze veternic za veter si lahko ogledate v Spletni trgovini s sončno energijo.