Zadnji projekti

Vpliv temperature na moč solarnih modulov

Moč solarnih panelov pada, če se temperatura poviša nad 25°C.

Moč solarnih modulov (Wp) je deklarirana pri STC (standardni testni pogoji) 25°C. Poleti doseže temperatura solarnih modulov nad 50°C, celo do 65°C.

V tehničnem listu, ki ga izda proizvajalec solarnega modula, je podatek "temperature coefficient Pmax". Pmax. ali temperaturni koeficient v točki največje moči, kaže za koliko se bo zmanjšala moč solarnega panela z vsako zvišano °C nad 25°C.

Vzemimo primer solarnega panela Canadian Solar Superpower 300W, ki ima temperaturni koefiecient -0,39%, kar sodi med solarne panele z nizkimi temperaturnim koeficientom. Predpostavimo, da je temperatura modula 65°C.

Razlika med 65°in 25°C je 40°C. Razliko v temperaturi pomnožimo z temperaturnim koeficientom 0,39, kar znaša 15,6%. Za 15,6% se bo zmanjšala nominalna moč 300W panela, kar znaša 253,3W.

Iz tega primera vidimo, kako pomemben je pri nakupu solarnega modula podatek "temperature coefficient Pmax".

Splošno prepričanje, da je v vročih predelih, kjer je na voljo obilo sonca, efektivnost solarnih modulov visoka, je očitna zmota. Najboljši rezultati se dosegajo v višjih predelih, kjer je temperatura nižja.

Tags: solarni modul, temperaturni koeficient, izkoristek, temperatura, moč.