Zadnji projekti

Izkoristek sončnih celic

Izkoristek sončnih celic se meri v razmerju prejete moči svetlobne energije sonca na določeni površini sončnih celic in količini električne energije, ki jo proizvaja.

Izkoristek kristalnih solarnih modulov se v praksi giblje v poprečju med 11% do 15%, izkoristek amorfnih solarnih modulov pa med 6% do 8%.

Ločimo izkoristek posamezne solarne celice in izkoristek solarnega panela. Izkoristek posamezne fotonapetostne celice je višja od izkoristka fotonapetostnega modula.

Poleg tehnologije izdelave sončnih celic, vpliva na učinkovitost tudi sama namestitev solarnih panelov ter kot pod katerim so nameščeni.

Zasenčenost solarnih modulov negativno vpliva na izkoriščenost, vendar v veliko večji meri, kot je del, ki ga senca pokriva.

Vpliv temperature na donos sončnih celic je prav tako pomemben. Poleti, ob visokih temperaturah, se izkoristek sončnih celic  zmanjša.

Izkoriščenost sončnih celic, zlasti pozimi in v primeru slabega vremena, lahko zelo izboljša uporaba MPPT solarnega regulatorja.

Prodaja sončnih celic v Spletni trgovini z energijo.