Zadnji projekti

Dimenzioniranje MPPT solarnega regulatorja

Pravilna izbira MPPT solarnega regulatorja je nujna za optimalno delovanje otočnega solarnega sistema.

Pri izbiri MPPT solarnega regulatorja, je treba vzeti v obzir zlasti naslednje parametre:

  • Skupna moč (nazivna moč - Pmax) solarnih modulov
  • Maksimalni tok (Isc - kratkostični tok) solarnih modulov
  • Maksimalna napetost ( napetost odprtih sponk - Voc)  solarnih modulov

Oglejmo si dimenzioniranje na primeru hibridnega razsmernika Axpert 5kW in solarnih modulov Perlight 260W.

Axpert 5kW nudi naslednje možnosti:

          maksimalna moč solarni modulov (Pmax): 4000W
          maksimalna napetost odprtih sponk (VoC): 145V
          maksimalni tok solarnih modulov (Isc): 80A

Tehnične karakteristike solarmega modula Perlight 260W, pa so sledeče:

  • - nazivna moč (Pmax): 260W
  • - napetost odprtih sponk (Isc): 38,2V
  • - kratkostični tok (Isc): 8,92A

Rešitev bo treba iskati v oblikovanju več vej, v katere bomo povezali soalrne module.

Med seboj bi lahko zaporedno povezali 3 veje, s čemer bi dobili 114,6V Voc ( 3 x 38,3V), kar je v mejah, ki jih določa Axpert (145V).

Če povežemo 5 modulov vzporedno, dobimo 44,6A Isc, kar je prav tako v mejah (80A).

Z Axpertom 5kW torej lahko povežemo maksimalno 15 solarnih modulov, moči 260W.