Zadnji projekti

Kakšen solarni regulator izbrati?

Solarni regulator mora ustrezati nominalni napetosti solarnega sistema ter omogočati maksimalni tok polnjenja akumulatorja.

Solarni regulatorji polnjenja PWM v naši ponudbi - Steca Solsum in Steca night ter Steca PR, se avtomatično prilagodijo 12V ali 24V nominalni napetosti solarnega sistema. Solarni moduli in akumulatorji morajo imati enako nominalno napetost, da bo solarni sistem lahko uspešno deloval.

Potrebno moč solarnega regulatorja izračunamo enostavno tako, da vzamemo podatek o kratkostičnem toku (Isc) in ga pomnožimo z varnostnim faktorjem 1,25. Nato izberemo solarni regulator polnjenja, katerga moč je enaka ali višja od zmnožka.

Pri izboru solarnega modula je treba računati tudi na možnost kasnejše širitve solarnega sistema. Če bomo pri prvi postavitvi solarnega sistema preveč skoparili pri izboru moči solarnega regulatorja, bo potrebno solarni regulator pri širitvi solarnega sistema zamenjati z zmogljivejšim.

Z MPPT solarnimi regulatorji je mogoče povezovati solarne module in akumulatorje, ki imajo različne nominalne napetosti. Mogoče je npr. graditi solarni sistem, kjer polnijo solarni moduli, ki imajo 24V nominalno napetost, 12V akumulator. Tako zasnovane solarne sisteme omogoča tehnologija MPPT.