Varovalke in instalacijski odklopniki

 

Varovalke in instalcijski odklopniki so v sončnih elektrarnah  namenjeni varovanju kablov in naprav v sončnih elektrarnah, da ne postanejo prevroči oz. da ne pride do požara, v primeru kratkega stika ali povratnega udara toka.

Zaščito moramo vgraditi zlasti:

- med solarnimi moduli in solarnim regulatorjem, če imamo enostavni solarni sistem, zgrajen s solarnim regulatorjem in posebej razsmernikom.

- med solarnimi moduli in razsmernikom "all in one" je treba vgraditi prenapetostno zaščito in tokovno zaščito

- med solarnim regulatorjem in akumulatorji, če imamo enostavni solarni sistem, kjer je solarni regulator ločen od razsmernika

- med akumulatorji in razsmernikom

Dimenzioniranje moči varovalke/instalacijskega odklopnika med solarnimi moduli in regulatorjem, zavisi od moči solarnih modulov in njihove vezave. Če so solarni moduli vezani zaporedno, se povečuje le napetost solarnega sistema, tok pa ostane enak. Npr. če zvežemo zaporedno med seboj štiri 100W module, se bo napetost solarnega sistema (Voc) povzpela na 90,4V, tok (Isc) pa bo ostal 5,53A. Uporabiti moramo varnostni faktor 1,25, da dobimo 6,9A. Zaokroženo, bomo uporabili varovalko 10A.

Drugače pa bo, če bomo solarne module vezali vzporedno. Tok štirih 100W solarnih modulov bo 22,12A. Če to vrednost pomnožimo z varnostnim faktorjem, dobimo 27,65A, ali zaokroženo 30A. Uporabili bomo torej 30A varovalko.

Najbolj enostavno je dimenzioniranje varovalke/instalacijskega odklopnika med solarnim regulatorjem in akumulatorji. Tu naj bo moč varovalke enaka moči solarnega regulatorja. Torej, če uporabljamo solarni regulator 20A, naj bo tudi varovalka 20A.Čeprav ima večina razsmernikov že vgrajeno varovalko, moramo zaščititi kabel med akumulatorji in razsmernikom. Dimenzioniranje moči varovalke je odvisno od moči razsmernika. Če je moč razsmernika 1000W ter uporabljamo 12V sistem, razsmernik uporablja 83A toka. Ob upoštevanju varnostnega faktorja, je vrednost 104A, torej bomo uporabili 120A ali 150A varovalko.Navedeni primeri so le za grobo ilustracijo. Pred izbiro varovalke ali instalcijskega odklopnika se posvetujete.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »