Izgube napetosti fotonapetostnega sistema zaradi dolžine kablov

Izgube v enosmernih fotonapetostnih sistemih se pojavljajo tudi zaradi dolžine kablov.Upoštevati moramo upornost kablov, ki je odvisna od dolžine kablov in preseka kablov.

Izgube zaradi dolžine solarnega kabla lahko izračunamo po naslednji formuli:

izguba napetosti(V) na dolžinski meter kabla=tok(A) x upornost kabla (Ohm)

V spodnji tabeli prikazujemo upornost kablov za nekatere preseke kablov, ki se najbolj pogosto uporabljajo v otočnih fotonapetostnih sistemih.

Presek kabla(mm2)                     Upornost kabla/meter (ohm)

 2,5                                                     0,0074

   4                                                      0,0046

   6                                                      0,0031

  10                                                     0,0018

Vzemimo primer 15 m solarnega kabla, preseka 4mm2, ki vodi od fotonapetostnega modula 50W do solarnega regulatorja.Predpostavimo , da je tok 50W solarnega modula 2,9A.Padec napetosti(V) na meter kabla= 2,9A x 0,0046 Ohm. Padec napetosti na dolžinski meter bo torej 0,01334V oz. 0,2V  padec napetosti na 15 metrov.

OPOZORILO

Uporaba neustreznih kablov ter kablov premajhnega premera v solarnem sistemu lahko povzroči požar! Pred namestitvijo solarnega sistema se posvetujete z zato usposobljenim strokovnjakom ali pa mu prepustite namestitev solarnega sistema.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »