Faq

Nabavili bomo solarni sistem, ki ga bomo čez nekaj časa širili

Po naših izkušnjah, več kot 80% kupcev solarnega sistema, želi kasneje, ko se prepriča, da solarni sistem v redu deluje, širiti solarni sistem.

Zato kupce redno opozarjamo, da naj poskušajo pri nabavi, če je to le mogoče, misliti naprej in naj pri prvem nakupu kupijo takšne elemente, ki bodo zadostni tudi za širitev solarnega sistema.

Najbolj enostavno je širiti moč solarnih modulov. Doda se še energa ali več panelov, s primerljivo napetostjo in to je vse.

Prvi problem je moč solarnega regulatorja. Ob prvem nakupu je treba nabaviti takšen solarni regulator, ki bo tudi kasneje zadostil moči solarnih modulov.

Drugi, še večji problem, so akumulatorji. Akumulatorjem, ki so dlje časa (več kot 6 mescev) v uporabi, ne moremo enostavno dodati novih akumulatorjev. Stari in novi akumulatorji imajo različno notranjo upornost in kapaciteto, posledica bo predčasna okvara novih akumulatorjev. Če je čas od prvega nakupa do nakupa novih akumulatorjev od 1- 2 let, je navadno mogoče stare akumulatorje obnoviti in jim znižati notranjo upornost in zvišati kapaciteto. Nato pa je potrebno vse akumulatorje spraviti na povsem enako napetost, preden se jih poveže v akumulatorski sklop.

Misliti je treba tudi na moč razsmernika, če imate namen dodajati nove porabnike.

 

 

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »