Faq

Ali lahko povežem med seboj dva solarna modula različne moči?

Solarne module lahko povežemo med seboj vzporedno ali zaporedno. Če jih povežemo zaporedno, bomo povečali napetost, če jih povežemo vzporedno, bo napetost ostala enaka, povečal se bo tok (A).

Če povezujemo med seboj solarne module različne moči in napetosti, bo končni efekt, poenostavljeno povedano naslednji:

1. če jih povezujemo zaporedno in imajo enako napetost, bo tok solarnega sklopa enaka toku tistega solarnega modula, ki ima nižji tok

2. če jih povezujemo vzporedno, bo napetost solarnega sklopa enaka napetosti tistega solarnega modula, ki ima nižjo napetost.

To spoznanje je pomembno, saj bo od tega odvisna moč (W), solarnega sklopa.

Ključne besede: vezava solarnih modulov, sončne celice.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »