Faq

Solarni sistem ne daje zadosti elektrike, zato bomo kupili zmogljivejše akumulatorje

V solarnem sistemu morajo biti dotok energije, hramba (akumulatorji) in poraba v ravnovesju.

Če ste mnenja, da vam solarni sistem ne zagotavlja zadosti energije za porabnike, bo treba povečati tako dotok energije, kakor kapaciteto akumulatorjev.

Povečati le kapaciteto akumulatorjev ne bo zadosti, povečati bo treba tudi moč solarnega sklopa in sicer tako, da bosta v ravnovesju.

Izjema je le, če uporabljate vikend striktno le ob koncu tedna. V tem primeru, se bodo akumulatorji pet dni v tednu polnili, praznili pa le ob koncu tedna. Če je tako, je povečanje kapacitete akumulatorjev zadosten ukrep.

 

 

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »