Postopek povezovanje solarnega regulatorja s solarnim modulom in akumulatorjem

Postopek in vrstni red povezovanja solarnega regulatorja s solarnim modulim, akumulatorjem in porabniki je treba skrbno upoštevati sicer sistem ne bo deloval.

Najprej je treba povezati akumulator s solarnim regulatorjem. Nato je treba povezati solarni modul s solarnim regulatorjem.Ter na koncu električne porabnike s solarnim regulatorjem polnjenja.

Posebno opozarjamo na potrebne zaščite, ki se vgradijo med sončnim modulom in solarnim regulatorjem. Med solarnimi moduli in solarnim regulatorjem je priporočljivo imeti ustrezno zaščito, ki varuje solarni sistem pred poškodbami ali okvarami.

Najpomembnejša zaščita med solarnimi moduli in solarnim regulatorjem je zaščita pred prenapetostjo. Ta zaščita preprečuje, da bi previsoka napetost, ki lahko nastane zaradi sončnih izbruhov ali nepravilnega delovanja solarnih modulov, poškodovala ali uničila solarni regulator. Zaščito pred prenapetostjo običajno zagotavlja stikalo za izklop prenapetosti ali poseben varovalani element.

Poleg zaščite pred prenapetostjo je priporočljivo imeti tudi zaščito pred kratkim stikom, ki preprečuje prevelik tok, ki lahko nastane zaradi kratkega stika v solarnem sistemu. To zagotavlja, da tok, ki teče med solarnimi moduli in solarnim regulatorjem, ostane v varnih mejah. Zaščito pred kratkim stikom običajno zagotavlja varovalka ali avtomatski odklopnik.

Poleg omenjenih zaščit je priporočljivo, da se v solarnem sistemu uporabljajo tudi kakovostni in primerni kabli ter vtiči, ki so primerni za delovanje v različnih vremenskih razmerah. Vse to lahko pripomore k zanesljivemu in učinkovitemu delovanju solarnega sistema ter podaljša njegovo življenjsko dobo.

Tags: postopek povezovanja med solarnim modulom, regulatorjem in akumulatorjem.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »