Mikro inverter

Mikro inverter za sončne elektrarne.

Mikro inverter je inteligentna in varna naprava, ki pretvarja enosmerni v izmenični tok v sončnih elektrarnahMikro inverter je inteligentna in varna naprava, ki pretvarja enosmerni v izmenični tok v sončnih elektrarnah
Mikro razsmernik pretvarja enosmerno napetost v izmenično napetost. Imajo vrsto prednosti pred centralnimi razsmerniki. Ena od najpomembnejših prednosti mikro razsmernika je, da po kablih na strehi ne teče enosmerni tok z visoko napetostjo. Zato so takšne elektrarne bistveno bolj varne, kakor elektrarne zgrajene z centralnimi razsmerniki. Enosmerna napetost vsakega solarnega modula posebej, se pretvarja v izmenično napetost, zato tudi morebitno senčenja posameznega modula ne vpliva na proizvodnjo elektrike celotne veje. Proizvodnjo elektrike optimizirajo z MPPT. Poleg tega imajo mikro inverterji tudi Rapid shutdown funkcijo (RSD), kar pomeni, da izključijo solarne module v primeru izpada električnega toka. To je izrednega pomena zaradi varnosti tudi v primeru požara.

Edina resna slabost mikro inverterjev je, da se v sončno elektrarno z mikro inverterji ne da neposredno vgraditi hranilnikov energije. Za takšen poseg je potrebno polega baterije vgraditi dodaten razsmernik, kar podraži sončno elektrarno. 

Do pred kratkim je veljalo, da so sončne elektrarne zgrajene z mikro razsmerniki dražje v primerjavi s sončnimi elektrarnami, ki so zgrajene s centralnimi razmerniki. Sedaj to pravilom vsaj za manjše sončne elektrarne ne velja več. Na razpolago so namreč mikro razsmerniki, na katere so vezani 4-6 moduli, vendar kljub temu ohranjajo vse atribute mikro inverterjev.

Z mikro inverterji je mogoče zgraditi sončno elektrarno, ki oddaja viške v omrežje, ali pa tudi ne.

Tags: mikro inverter, mikro razsmernik, sončna elektrarna.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »