Solarni akumulatorji

Solarni akumulatorji za hrambo energije v solarnih sistemih.

Funkcija solarnega akumulatorja je, da shranjuje zbrano solarno energijo in jo oddaja, ko jo porabniki dejansko potrebujejo. Akumulator tudi amortizira velike zagonske tokove, ki jih imajo ob zagonu nekateri uporabniki (motorji itd.) ter stabilizira napetost. Stabilna napetost je zlasti pomembna pri delovanju nekaterih porabnikov, kot so: TV, računalniki itd.

Solarni akumulatorji morajo biti ciklični, omogočati morajo trajne in ponavljajoče se praznitve. Avromobilski akumulator tega ne more zagotoviti.

Solarne akumulatorje je treba pravilno dimenzionirati. Če kapaciteta solarnega akumulatorja ne ustreza moči solarnega modula, se bodo izgube v samostojnem solarnem sistemu še povečale. Ko je solarni akumulator električno napolnjen, se električna energija, ki bi jo proizvedel solarni panel, ne bo mogla shraniti.

Če bo kapaciteta akumulatorja za sončne celice prevelika, glede na energijo iz  sončnih celic, akumulator ne bo napolnjen, kar bo povzročilo sulfatizacijo in s tem skrajšano življenjsko dobo.

Skratka, sončne celice, kot vir energije in akumulator, kot hramba energije, morajo biti vsklajeni s porabo energije.

Sončne celice akumulator polnijo glede na razpoložljivo sončno obsevanje. Tako bi lahko prišlo do stanja, ko bi solarni sistem polnil akumulator tudi takrat, ko bi bil le-ta popolnoma električno napolnjen. Regulator polnjenja preprečuje polnjenje akumulatorja takrat, ko je akumulator že napolnjen.

Polnjenje akumulatorja je povezano tudi s temperaturo. Pri visokih temperaturah je polnjenje hitrejše kot pri nižjih. Zares dober regulator polnjenja ima funkcijo temperaturne kompenzacije že vgrajeno.

Tags: solarni akumulatorji, ciklični solarni akumulatorji, akumulator za sončne celice.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »