Povezovanje različnih solarnih modulov

Povezovanje različnih solarnih modulov ni priporočljivo.

Če med seboj povezujemo solarne module z različno napetostjo ali tokom, vedno izgubimo nekaj moči.

Vzemimo primer, ko med seboj povezujemo solarne panele z 12V nominalno napetostjo, to so navadno kristalni moduli do moči 150W. Konkreten primer dveh modulov - 50W (17V; 2,7A) in 150W (18V; 8,2A).

Če jih povežemo zaporedno, da dobimo višjo napetost, bo napetost solarnega sklopa enaka seštevku napetosti vseh povezanih modulov. Tok solarnega sklopa, pa se bo ravnal po modulu z najnižjim tokom. V konkretnem primeru, bo napetost sklopa 35V, tok pa 2,7A.

Če jih povežemo vzporedno, da dobimo višji tok solarnega sklopa, bo tok enak seštevku tokov posameznih modulov. Napestot sklopa pa se bo ravnala po napetosti modula z najnižjim tokom. Primer, ki ga obravnavamo, bo imel 17V, 10,9A.

Možna rešitev problema je, da povežemo solarne panele z enakim karakteristikami v eno vejo, module z drugačnimi karakteristikami, pa v drugo vejo. Seveda moramo pri tem uporabiti dva solarna regulatorja. Izhodne kable iz solarnih regulatorjev pred akumulatorjem, nato vzporedno povežemo.

Bolj zapletena rešitev je, če želimo povezati solarne module z 12V in 24V nominalno napetostjo. Če gre za akumulatorski 12V sistem, moramo uporabiti pri 24V modulih, MPPT solarni regulator, ki bo deloval na izhodu z 12V.

Tags: povezovanje, vezava, solarni moduli, solarni paneli, zaporedno, vzporedno.

 

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »