Sončni paneli - Izračun potrebne moči

Izračun potrebne moči sončnih panelov temelji na dnevni porabi energije (Wh).

Ko izbiramo sončni panel moramo vedeti katere porabnike bomo napajali s solarno energijo, kakšna je njihova moč,koliko časa dnevno in v katerem letnem času bodo v uporabi.

  1. Moč porabnikov je navadno izražena z W. Podatek o moči najdemo napisan na ploščici porabnika ali v navodilih za uporabo. Pozorni moramo biti na porabnike z velikim zagonskim tokom, ki je lahko, čeprav le za kratek čas, večji za tudi od 3 do 7 od nominalne moči.
  2. Koliko ur dnevno bo porabnik izkoriščal solarno energijo
  3. Zmnožek moči(W) posameznega porabnika in števila ur delovanja tega porabnika na dan, daje njegovo dnevno porabo(Wh). Seštevek vseh dnevnih porab porabnikov pa je izhodišče za izbor fotonapetostnega modula. Fotonapetostni moduli morajo nuditi dovolj elektrike iz sonca za delovanje porabnikov.
  4. Ali bo porabnik na ta vir priključen čez celo leto ali le v določenem letnem času? Sončno obsevanje je različno glede na letni čas. Celo vrsto porabnikov za prosti čas (navtika, caravaning itd.) uporabljamo le v poletnih mesecih. Za te namene bomo vzeli v poštev podatek o sončnih urah za letni čas, ko porabnik uporabljamo (poleti) ali pa letno poprečje sončnih ur.

Za Slovenijo predlagamo naslednjo kalkulacijo:

  • za porabnike, ki delujejo le poleti:od 3 do 4 ure na celinskem delu in do 5 ur na obali in morju. 
  • za porabnike, ki delujejo čez celo leto: do 1 ure na celinskem delu in do 1,5 ure na Obali.

Seveda so predlagane vrednosti le okvirne in poenostavljene za lažje razumevanje. Ure sončnega obsevanja so seveda odvisne tudi od mikrolokacije.

Kalkulacija potrebne moči sončnega panela je odvisna tudi od tehnologije v kateri so narejeni sončni paneli in s tem izkoristka. Vemo da imajo monokristalni sončni paneli večji izkoristek kakor polikristalni sončni paneli. Oboji pa večji izkoristek kakor amorfni sončni paneli.

Pri kalkulaciji potrebne moči fotonapetostnega modula je treba upoštevati tudi izgube, ki nastanejo pri prenosu in pretvorbah elektrike.

Tags: sončni paneli, izračun moči, fotonapetostni moduli, kalkulacija.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »