PV moduli - značilnosti

PV moduli imajo tehnične lastbosti, ki so bistvene pri izbiri in nakupu. PV moduli so navadno opredeljeni z naslednjimi parametri:

  • Maksimalna moč PV modula(Pmax)
  • Napetost pri maksimalni moči (Vmp)
  • Tok pri maksimalni moči (Imp)
  • Kratkostični tok (Isc)
  • Napetost odprtih sponk (Voc)
  • Dimenzije

PV moduli bodo proizvedli največji tok takrat, ko med plus in minus polom ne bo nobenega upora. To je kratkostični tok, ki ga označujemo z Isc,

Napetost odprtih sponk(Voc) PV modulov bo največja takrat, ko bo nastopila prekinitev električnega tokokroga. Upornost je neskončna,tok je prekinjen.

Moč PV modulov, ki se izraža v Wattih  je vsakokratni zmnožek toka in napetosti,  Pmax je podatek o maksimalni moči PV modula. Gre za optimalen tok pri polnem sončnem sevanju in pri najbolj ustreznem kotu, pod katerim so sončni moduli izpostavljeni soncu.  PV modul z nominalnim tokom npr. 4A je sposoben oddajati vsako uro takšen tok le ob optimalnih pogojih.

Na moč PV modulov vpliva tudi temperatura solarnih celic. Večina solarnih modulov ima končno napetost okoli 17V. Napetost solarnega sistema mora biti višja od napetosti akumulatorja, če želimo, da bo polnjenje uspešno.

Moč PV modula je opredeljena pri 25 stopinjah C, in se zmanjšuje do 2,5% ob vsakem zvišanju temperature za 5 stopinj. Ob zelo mrzlih dneh je lahko napetost solarnih celic celo 18 V, ob zelo toplih pa okoli 15V. Ko temperatura celic raste, moč solarnega modula pada.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »