Balkonska sončna elektrarna z baterijo

Balkonska sončna elektrarna z baterijo za samooskrbo.

Balkonska sončna elektrarna z zmogljivostjo do 800W je dovoljena za vgradnjo brez soglasja področnega elektro distributerja. Distributerja je treba o namestitvi sončnih panelov  le obvestiti, da zamenja števec. Sončna elektrarna bo del svojih viškov oddala tudi v omrežje, vendar bo števec naravnan tako, da bodo viški tolerirarni do izpusta 600W v določenem časovnem obdobju. Na uporabniku pa je seveda, da bo proizvedeno sončno elektriko v čim večji meri uporabil in ne podarjal elektro distributerju.

To pomeni, da je mogoče vgraditi na balkon dva solarna modula, vsakega z največjo močjo 400W (+ nekaj %).

Vgradnja sončne elektrarne za balkon je enostavna, treba je le zagotoviti ustrezno ogrodje za namestitev na balkonsko ograjo, ki bo kljubovala vetru in snegu. Pomembno je, da sta solarna modula čim bolj obrnjena proti jugu, če je mogoče vsaj z delnim naklonom do 35°. Če ni mogoče zagotoviti orienrtacijo proti jugu, bo sončna elektrarna še vedno delovala, le da bo manj učinkovita.

Oba solarna modula sta povezana z mikro razsmernikom, ki takoj pretvori enosmerno napetost v izmenično napetost. Mikro razsmernik povežemo z kablom z vtičnico.

Ta tip elektrarne se imenuje balkonska sončna elektrarna, vendar jo je seveda mogoče namestiti tudi na nadstrešek ali zid, bistveno je le, da ne presega moči 800W.

Balkonska sončna elektrarna bo učinkovita le, če bo imelo gospodinjstvo v dnevnem času, takrat ko se solarna elektrika proizvaja, tudi ustrezno porabo. Za ilustracijo si oglejte kako deluje sončna elektrarna tekom dneva. Prikazana je sicer mnogo močnejša sončna elektrarna 5kW, vendar je princip delovanja enak.
Delovanje sončne elektrarne po urahDelovanje sončne elektrarne po urah
Sončna elektrarna 800W bi lahko dajala v poletnem času poprečno okoli 3kWh/dan. Bistveno je, da se solarna elektrika izrabi takrat, ko je višek delovanja, to je med 10h in 14h. V tem času bo elektrarna dosegla vrh, ki bo poleti ob lepem vremenu okoli 700W. Takrat je potrebno vključiti večje porabnike, npr. bojler, pralni stroj, sesalec, itd. da bo izkoristek čim večji. Če je trenutna poraba višja, kakor je proizvedena solarna energija, bo razlika pokrita iz omrežja.

Razvoj balkonskih sončnih elektrarn gre naprej in sedaj je možno viške solarne elektrike shranjevati tudi va bateriji. S klikom na baterija za balkonsko sončno elektrarno, si lahko ogledate podrobnosti.

V zimskem času bo balkonska sončna elektrarna dajala poprečno dnevno okoli 1kWh solarne elektrike.

V gospodinjstvih, ki imajo trifazno elektriko, je mogoče vezati sončno elektrrano le na eno do faz. Zato je treba paziti kateri porabniki so vezani na fazo, na katero je priključena balkonska sončna elektrarna. To delo je treba poveriti električarju, da na to fazo veže tiste porabnike, za katere menimo, da bi jih bilo koristno napajati s sončno elektrarno.

Balkonsko sončno elektrarno 800W ni mogoče širiti brez soglasja elektro distributerja.

Tags: balkonska sončna elektrarna, sončna elektrarna na balkonu, baterija.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »