Vrste sončnih elektrarn

Sončne elektrarne se delijo na omrežne in otočne sončne elektrarne.

Omrežne sončne elektrarne proizvajajo s pomočjo sončnih celic električni tok. Omrežne sončne elektrarne so povezane z javnim omrežjem in oddajajo ali ne oddajajo elektriko v omrežje. Bistveni del omrežnih elektrarn je omrežni razsmernik. Sončne elektrarne, ki jih namestijo gospodinjstva, naj bi povečale samooskrbo z elektriko. Stopnja samooskrbe je dejansko nizka, saj le redko preseže 30% proizvedene energije. Šele hibridne sončne elektrarne z baterijami, nudijo večje možnosti lastne oskrbe z elektriko.

Naša usmeritev je, da do največje možne mere povečamo porabo proizvedene sončne enerhije tam, kjer nastaja. Torej z vgradnjo hranilnikov električne energije, dodatnih sistemov za gretje vode, polnilnih postaj za polnjenje električnih avtomobilov, itd.

Država s subvencijami podpira proizvodnjo elektrike v sončnih elektrarnah, saj se s tem zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv ter izpust CO2 v ozračje. 

Otočne sončne elektrarne so samozadostne. Njihova skupna značilnost je, da so osnovani na akumulatorjih, v katerih se shranjuje višek proizvedene električne energije. Elektriko proizvajajo le za lastne potrebe. Srce otočne sončne elektrarne je otočni razsmernik, ki ne more oddajati elektrike v omrežje. Iz omrežja elektriko lahko le jemlje, vendar le kakor porabnik. Podobno kakor UPS sistem.

Otočne sončne elektrarne sestavljajo solarni modul,solarni regulator,solarni akumulator,kabli itd.. Solarni sistemi proizvajajo enosmerno napetost, zato je potreben  razsmernik če solarni sistem napaja porabnike na izmenični tok.

Aplikacije otočnih sončnih elektrarn so - vikendi,navtika,caravaning,solarni pastirji,solarne ulične svetilke,podpora komunikacijam itd.

Pogosto dopolnjuje fotovoltaični sistem tudi agregat,ki dopolnjuje solarni sistem ob konicah, ko je poraba elektrike največja ali pozimi.

Tags: omrežne sončne elektrarne, otočne sončne elektrarne.

 

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »