Otočne sončne elektrarne - izgube

Izgube v otočnih sončnih elektrarnah so v poprečju okoli 27%.

Izgube v otočnih solarnih sistemih so posledica različnih dejavnikov, vključno s temperaturnimi učinki, izgubami v kablovju, izgubami v pretvornikih in učinkovitostjo polnjenja baterije. Nekateri odstotki izgub, ki se lahko pojavijo v otočnih solarnih sistemih, so:

Izgube zaradi temperaturnih učinkov: To so izgube, ki se pojavijo zaradi povečane temperature solarnih modulov, ki lahko povzročijo padec učinkovitosti. Povprečne izgube zaradi temperaturnih učinkov so lahko med 10 in 20%.

Izgube v kablovju: To so izgube, ki se pojavijo zaradi upora v kablih in spojih, kar lahko povzroči padec napetosti in izgubo energije. Povprečne izgube v kablovju so lahko med 2 in 5%.

Izgube v pretvornikih: Pretvorniki se uporabljajo za pretvorbo enosmerne napetosti, ki jo proizvajajo solarni moduli, v izmenično napetost, ki jo lahko uporabimo za napajanje električnih naprav. Izgube v pretvornikih so lahko od 2 do 5%.

Izgube v bateriji: To so izgube, ki se pojavijo zaradi izgube energije v procesu polnjenja in praznjenja baterije. Povprečne izgube v bateriji so lahko med 10 in 15%.

Vsem izgubam lahko dodamo še neustvarjeno energijo iz sončne svetlobe, zaradi neoptimalno nameščenih sončnih panelov in neustreznega kota pod katerim so nameščeni.

Skupne izgube v otočnih solarnih sistemih so lahko od 20 do 40%, odvisno od različnih dejavnikov, kot so velikost sistema, kakovost opreme in okoljski pogoji. Za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje izgub v otočnih solarnih sistemih je treba zagotoviti kakovostno opremo in pravilno namestitev ter redno vzdrževanje sistema.

Vendar brez skrbi, pri konfiguriranju sončnih elektrarn izhajamo iz pričakovanih izgub in temu ustrezno koncipiramo moč sončne elektrarne.

Tags: izgube pri otočnih sončnih elektrarnah.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »