Sončna elektrarna z mikro inverterjem

Sončna elektrarna z mikro inverterjem.

Sončne elektrarne z mikro inverterjem v naši ponudbi, so manjše sončne elektrarne moči od 1,6kW do 4,8kW in priključene na javno omrežje.. Moč sončnih elektrarn z mikro inverterji seveda ni omejena le na te moči, možno je postaviti tudi mnogo močnejšo sončno elektrarno.

Zasnova sončne elektrarne z mikro inverterjem je zelo enostavna. Solarni moduli se namestijo na streho, steno ali tla. Namestitev solarnih modulov je dejansko najtežje opravilo pri gradnji te vrste sončne elektrarne. 

Še posebno zanimiva je namestitev solarnih modulov na steno zgradbe, na nadstrešek ali na tla. V tem primeru priporočamo vgraditev bifacialnih solarnih panelov. Bifacialni solarni moduli imajo steklo tudi na zadnji strani, tako, da priohaja odboj svetlobe tudi za zadnje strani. To omogoča tudi do 30% večjo učinkovitost modulov.

Za solarnimi moduli se namestijo mikro razsmerniki, Mikro razsmerniki pretvarjajo enosmerno napetost iz solarnih modulov v izmenično napetost 240V/380V. Mikro razsmernik se poveže z AC omarico, namesti se še DTU naprava, ki omogoča wi-fi komunikacijo. Nato je treba le še povezati  AC omarico in notranjo instalacijo v hiši.j

V čem so prednosti gradnje sončne elektrarne z mikro inverterji? Gradnja je bolj enostavna, kakor gradnja s centralnim razsmernikom. Povezati je potrebno le solarne panele z mikro razsmernikom in nato kabel pripeljati do AC omarice in nato do notranje instalacije hiše. Nobenih posebnih nastavitev ni potrebnih.

Poleg tega je manj nevarna za tistega, ki montira, kakor tudi za delovanje sončne elektrarne. Pri postavitvi sončne elektrarne s centralnim razsmernikom, se solarni moduli vežejo zaporedno in pride do velikih tokov enosmerne napetosti. Ti visoki tokovi tečejo od solarnih panelov na strehi do centralnega razsmernika. Pri sončnih elektrarnah z mikro razsmerniki pa teče le izmenični tok. Seveda se moramo zavedati nevarnosti tudi v tem primeru.
Sončne elektrarne s centralnim razsmernikom morajo imeti zaradi varnosti, solarne module ali veje opremljene z napravami, ki zagotavljajo avtomatski izklop v primeru izpada omrežja. Mikro inverterji pa imajo to logiko že vgrajeno, zato ni potrebnih dodatnih naprav.

Pri namestitvi sončnih panelov se pogosto pojavi problem senčenja enega ali več modulov. Senčenje lahko povzročijo razne ovire na strehi, kot npr. dimniki ali pa bližnje drevje itd. Pri namestitvi s centralnim inverterjem, kjer so paneli povezani zaporedno, senčenje enega panela povzroči slabšo efektivnost cele veje solarnih modulov. Problem je mogoče rešiti z vgradnjo optimizatorjev, vendar to predstavlja dodatno delo pri montaži in strošek. Mikro razsmerniki imajo funkcijo optimizacije že vgrajeno. V primeru senčenja bo slabše deloval le osenčeni solarni modul in ne vsi.

Na razpolago so sončne enofazne in trifazne sončne elektrarne z mikro inverterji. Enofazno elektrarno lahko vgradite tudi v primeru če imate trifazno hišno napeljavo, vendar bodo morali biti na isti fazi priključeni vsi porabniki, ki jih želite napajati s sončno energijo. To zahteva čas električarja, zato vam predlagamo, da raje vgradite trifazno sončno elektrarno.

Sončna elektrarna z mikro inverterji lahko oddaja viške energije v omrežje, torej deluje kot net metering sistem. Za priključitev v omrežje, potrebujete soglasje elektro distributerja. V primeru, da vam elektro distributer nebo dal soglasja za elektrarno z oddajo v omrežje, lahko zaprosite za elektrarno za lastno rabo. Osnovna postavitev sončne elektrarne ostane povsem enaka, instalira se le še smart meter, s katerim se omeji izpust viškov v omrežje.
Če imate urejeno dokumentacijo o lastništvu zgradbe na katero želite namestiti sončno elektrarno, boste soglasje za postavitev elektrarne za lastno rabo, prav gotovo dobili.

Kakor rečeno, sončne elektrarne z mikro inverterji omogočajo modularno gradnjo. Če se boste kasneje odločili za širitev sončne elektrarne, boste dokupili le solarne module iin mikro razsmernik. Pri tem je tudi pomembno, da vam ne bo treba iskati enakih solarnih modulov, kot so že vgrajeni, saj vsak solarni panel opremljen z mikro razsmernikom deluje zase.

Tags: sončna elektrarna, trifazna, enofazna, mikro inverter, razsmernik, bifacialni solarni moduli.

Naša spletna trgovina!

Ponudbo sončnih celic in vseh ostalih elementov za gradnjo sončne elektrarne pa si oglejte v naši Spletni trgovini s sončno energijo.

Vstopite »